ร้าน บารมีสุขกาโร พระเครื่อง ( แพท นาหยาด )
www.jakklit777.99wat.com
0857404729
jakklit777

            รับเช่า-ให้เช่า พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ ทุกชนิดจริงใจและเป็นกันเองกับทุกท่านครับ

 

Tel. 0857404729

( ID Line. jakklit777

 

 
พระพุทธชินสีห์ รุ่น ๙ มหาราช เนื้อนวะ ปลุกเสกพร้ อมพระกริ่งปว เรศ ปี30 สร้าง ๙๙๙ องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เสด็จฯ ทร งเป็นองค์ประธานในพิธีสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวร น ิเวศวิหาร ปลุกเสก


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
บารมีสุขกาโร พระเครื่อง ( แพท นาหยาด )
โดย
แพทนาหยาด
ประเภทพระเครื่อง
พระเกจิทั่วไป
ชื่อพระ
พระพุทธชินสีห์ รุ่น ๙ มหาราช เนื้อนวะ ปลุกเสกพร้ อมพระกริ่งปว เรศ ปี30 สร้าง ๙๙๙ องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เสด็จฯ ทร งเป็นองค์ประธานในพิธีสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวร น ิเวศวิหาร ปลุกเสก
รายละเอียด


พิธีพุทธาภิเษกอย่างเป็นทางการ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธฯ ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานพิธีอธิษฐานจิต ร่วมกับพระภาวนาจารย์อีก ๓๖ รูป จากภาคต่างๆ ร่วมนั่งปรกอธิษฐพระพุทธชินสีห์ รุ่น มหาราช ที่ระลึกพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปประจำอำเภอ (พระพุทธนวราชบพิตร) ปี พ.ศ.๒๕๓๐

ด้านหน้า จำลองพระรูปพระพุทธชินสีห์

ด้านหลัง จารึกเลข “๙” และคำว่า “มหาราช” หมายถึง ได้จัดสร้างในวโรกาส ที่เป็นปีมหามิ่งมงคล พ.ศ.๒๕๓๐

จำนวนการสร้าง : ๙๙๙ องค์

ชนวนมวลสาร : เนื้อพระกริ่งปวเรศ 2

พิธีมหาพุทธาภิเษก

1.พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญพระชัยหลังช้าง ของมหาเถรสมาคม และพระกริ่งปวเรศ 2 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ ณ วัดพระแก้วรายนามพระภาวนาจารย์นั่งปรก

พิธีมหามงคลพุทธาภิเษก
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2530

1.สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
2.พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
3.พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
4.พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี
5.พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
6.พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา
7.พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร
8.พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
9.พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
10.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
11.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
12.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี
13.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
14.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
15.พระครูสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จ.ระยอง
16.พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
17.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
18.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี เป็นต้น ยังมีเกจิอีกมากมายที่ปลุกเสกครับ

2. พิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธนวราชบพิตร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ณ วัดพระแก้ว

3. พิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธรูปพระเจ้าฝนแสนห่า เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ณ วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่านจิต
ราคา
15000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0857404729
ID LINE
jakklit777
จำนวนการเข้าชม
48 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารกสิกรไทย / 417-2-484xx-x